فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Follies

American: ˈfɑːliz British: ˈfɒlɪz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

 • plural
  (با فعل مفرد) نمایش رقص و موسیقی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد follies

 1. noun Foolish or senseless behavior
  Synonyms: lunacies, tomfooleries, fooleries, absurdities, idiocies, mistakes, levities, inanities, insanities, nonsenses, frivolities, imbecilities, indulgences, fatuities, madnesses, indiscretions, whims, infatuations
  Antonyms: judgments, understandings, wisdoms, knowledges
 2. noun A stupid mistake
  Synonyms: imbecilities, madnesses, betises, stupidities

ارجاع به لغت follies

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «follies» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/follies

لغات نزدیک follies

پیشنهاد بهبود معانی