فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Form Criticism

American: ˈfɔːrmˈkrɪtəˌsɪzəm British: ˈfɔːmˈkrɪtɪsɪzəm
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • نقدگری سازنده، سخن سنجی سازنده (بررسی انتقادی و تحلیلی انجیل برای دستیابی به متن اولیه و مفقودی که متن فعلی از آن ناشی شده است)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت form criticism

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «form criticism» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/form criticism

لغات نزدیک form criticism

پیشنهاد بهبود معانی