فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Gallstone

ˈɡɒːlstoʊn ˈɡɔːlstəʊn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    سنگ زهره‌دان، سنگ کیسه صفرا، سنگ مجاری صفراوی، سنگ صفرایی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد gallstone

  1. noun A calculus formed in the gall bladder or its ducts
    Synonyms: bilestone, biliary calculus, calculus, concretion, cystolith

ارجاع به لغت gallstone

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «gallstone» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/gallstone

لغات نزدیک gallstone

پیشنهاد بهبود معانی