Give Birth To

آخرین به‌روزرسانی:
  • Collocation
    زادن، زاییدن، موجب شدن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک give birth to

پیشنهاد و بهبود معانی