Go For All The Marbles

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    (عامیانه) قمار بزرگ کردن، به امید سود زیاد ریسک کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک go for all the marbles

پیشنهاد و بهبود معانی