ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Kaon

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    (فیزیک) کائون (هریک از چهار meson که مثبت یا منفی یا خنثی بوده و جرم آنها حدود 970 برابر جرم یک الکترون است)
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد kaon

  1. noun An unstable meson produced as the result of a high-energy particle collision
    Synonyms: kappa-meson, k meson, k particle

ارجاع به لغت kaon

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kaon» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/kaon

لغات نزدیک kaon

پیشنهاد بهبود معانی