Keep (or Leave) One's Options Open معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    از گزینش خودداری کردن، امکان گزینه‌های متعدد را برای خود حفظ کردن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)