Keep (or Hold) The Field معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    (در مسابقه یا عملیات رزمی یا بازرگانی و غیره) ادامه دادن (به فعالیت)، (به‌طور موفقیت‌آمیز) دنبال کردن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)