Keep (a Person) Company معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    1- نزد کسی ماندن، تنها نگذاشتن 2- همراهی کردن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)