فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Keenness

ˈkiːnnəs ˈkiːnnəs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  اشتیاق، شور و شوق، شیفتگی، علاقه‌مندیِ زیاد
  • - John approved of my keenness to work.
  • - جان اشتیاق من برای کار کردن را پسند کرد.
  • - political keenness
  • - شور و شوق سیاسی
 • noun uncountable
  (دیدن و شنیدن و فکر کردن و غیره) تیزبینی، تیزهوشی، فراست، فطانت
  • - his keenness of mind
  • - تیزبینی ذهنش
  • - the keenness of observations
  • - تیزبینی مشاهدات
 • noun uncountable
  (شمشیر و چاقو و تیغ و تیغه و غیره) تیزی
  • - They feared the keenness of his blade.
  • - از تیزی شمشیرش می‌ترسیدند.
  • - the keenness of the knife
  • - تیزی چاقو
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد keenness

 1. noun insight
  Synonyms: sharpness, shrewdness, acumen, judgment, acuteness, intelligence

لغات هم‌خانواده keenness

ارجاع به لغت keenness

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «keenness» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/keenness

لغات نزدیک keenness

پیشنهاد بهبود معانی