Keep (something) Back معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Phrasal verb
    1- از افشا یا اقرار خودداری کردن، بروز ندادن، در خود نگه‌ داشتن
  • Phrasal verb
    2- بخشی از چیزی را نگه داشتن یا ندادن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)