Keep (something) Dark

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    مکتوم کردن، محرمانه نگاه‌داشتن، بروز ندادن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت keep (something) dark

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «keep (something) dark» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/keep (something) dark

لغات نزدیک keep (something) dark

پیشنهاد بهبود معانی