Keep Quiet (about Something)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom C2
    (درباره‌ی چیزی) سخن نگفتن، حرف نزدن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت keep quiet (about something)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «keep quiet (about something)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/keep quiet (about something)

لغات نزدیک keep quiet (about something)

پیشنهاد بهبود معانی