Keep On

آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • phrasal verb
  ادامه دادن
  • - He kept on talking.
  • - او به حرف زدن ادامه داد.
  • - Keep on going never give up.
  • - ادامه بده، هرگز تسلیم نشو.
  • - Prices keep on increasing.
  • - قیمت‌ها رو به افزایش است.
 • phrasal verb
  قطع همکاری نکردن، به همکاری ادامه دادن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد keep on

 1. phrasal verb Persist or continue
 2. phrasal verb Persist in talking about a subject to the annoyance of the listener
 3. phrasal verb Cause or allow to remain in an existing position

ارجاع به لغت keep on

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «keep on» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/keep-on

لغات نزدیک keep on

پیشنهاد بهبود معانی