با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Kettle Of Fish

American: ˈketl̩əvˈfɪʃ British: ˈketl̩əvfɪʃ
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun phrase
    مهمانی دانگی، آشفتگی، اختلال، کار، امر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kettle of fish

  1. noun difficult situation
    Synonyms: another can of worms, another tune, bird of another feather, different breed of cat, horse of a different color, piece of business

ارجاع به لغت kettle of fish

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kettle of fish» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/kettle of fish

لغات نزدیک kettle of fish

پیشنهاد و بهبود معانی