فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

King's Counsel

American: ˈkɪŋzˈkaʊnsl̩ British: ˈkɪŋzˈkaʊnsl̩
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    (انگلیس) قاضی دادگاه پادشاه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت king's counsel

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «king's counsel» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/king's counsel

لغات نزدیک king's counsel

پیشنهاد بهبود معانی