با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

King's (or Queen's) Evidence

American: ˈkɪŋzɔːrˈkwiːnzˈevədəns British: ˈkɪŋzɔːˈkwiːnzˈevɪdəns
آخرین به‌روزرسانی:
  • (انگلیس) رجوع شود به: state's evidence
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت king's (or queen's) evidence

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «king's (or queen's) evidence» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/king's (or queen's) evidence

لغات نزدیک king's (or queen's) evidence

پیشنهاد و بهبود معانی