فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Leukocyte

American: ˈluːkəˌsaɪt British: ˈluːkəˌsaɪt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد leukocyte

  1. noun Blood cells that engulf and digest bacteria and fungi; an important part of the body's defense system
    Synonyms: white-blood-cell, leucocyte, white-cell, white blood corpuscle, white corpuscle, wbc

ارجاع به لغت leukocyte

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «leukocyte» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/leukocyte

لغات نزدیک leukocyte

پیشنهاد بهبود معانی