Octonary

آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • adjective noun plural
    وابسته به یا دارای هشت بخش، هشتگانه، هشتانه
  • adjective noun plural
    (شعر) بند هشت سطری
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد octonary

  1. noun The cardinal number that is the sum of seven and one
    Synonyms: eight, 8, viii, eighter, eighter-from-decatur, octad, ogdoad, octet

ارجاع به لغت octonary

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «octonary» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/octonary

لغات نزدیک octonary

پیشنهاد بهبود معانی