Octad

آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • noun
    گروه (یا دسته و غیره) هشت‌تایی
  • noun
    (شیمی - بنیان یا عنصر یا اتم) هشت ظرفیتی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد octad

  1. noun The cardinal number that is the sum of seven and one
    Synonyms: eight, 8, viii, eighter, eighter-from-decatur, ogdoad, octonary, octet

ارجاع به لغت octad

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «octad» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/octad

لغات نزدیک octad

پیشنهاد بهبود معانی