Of All People (or Things)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • collocation
    در میان همه‌ی افراد (یا چیزها)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت of all people (or things)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «of all people (or things)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/of all people (or things)

لغات نزدیک of all people (or things)

پیشنهاد بهبود معانی