فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Pair Production

American: ˈperprəˈdəkʃən British: peəprəˈdʌkʃən
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (فیزیک) فرورد جفتی، تولید جفتی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت pair production

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «pair production» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/pair production

لغات نزدیک pair production

پیشنهاد بهبود معانی