Qef Or Qef معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • مخفف: (لاتین: quod erat faciendum) که می‌باید انجام می‌شد

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک qef or qef