فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Quantum Jump (or Leap)

American: ˈkwɑːntəmˈdʒəmpɔːrˈliːp British: ˈkwɒntəmdʒʌmpɔːliːp
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله

  • (فیزیک - فزونی ناگهانی انرژی اتم یا ملکول) جهش کوانتومی، کوانتوم جهش، چنده پرش
  • (مجازی) جهش بزرگ، پیشرفت چشمگیر
    • - The country's industries have made a quantum leap.
    • - صنایع کشور پیشرفت عظیمی کرده است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت quantum jump (or leap)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «quantum jump (or leap)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/quantum jump (or leap)

لغات نزدیک quantum jump (or leap)

پیشنهاد بهبود معانی