Quantum Chromodynamics معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • (با فعل مفرد- فیزیک) رنگ پویایی کوانتومی، رنگ پویایی چنده

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک quantum chromodynamics