ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Quantum Jump (or Leap)

American: ˈkwɑːntəmˈdʒəmpɔːrˈliːp British: ˈkwɒntəmdʒʌmpɔːliːp
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله

  • (فیزیک - فزونی ناگهانی انرژی اتم یا ملکول) جهش کوانتومی، کوانتوم جهش، چنده پرش
  • (مجازی) جهش بزرگ، پیشرفت چشمگیر
    • - The country's industries have made a quantum leap.
    • - صنایع کشور پیشرفت عظیمی کرده است.
پیشنهاد بهبود معانی

ارجاع به لغت quantum jump (or leap)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «quantum jump (or leap)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/quantum jump (or leap)

لغات نزدیک quantum jump (or leap)

پیشنهاد بهبود معانی