ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Queerness

American: ˈkwɪənəs British: ˈkwɪənəs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • غرابت
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد queerness

  1. noun A strange attitude or habit
    Synonyms: oddity, quirk, quirkiness, crotchet
  2. noun A sexual attraction to (or sexual relations with) persons of the same sex
    Synonyms: homosexuality, homosexualism, homoeroticism, gayness

ارجاع به لغت queerness

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «queerness» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/queerness

لغات نزدیک queerness

پیشنهاد بهبود معانی