Quinquevalent

آخرین به‌روزرسانی:
  • Adjective
    ( quinquivalent ) پنج بنیانی
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک quinquevalent

پیشنهاد و بهبود معانی