فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

RACE Planning

ɹeɪs plænɪŋ ɹeɪs plænɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun phrase
  کسب‌وکار برنامه‌ریزی ریس
  • - the RACE planning for the upcoming project
  • - برنامه‌ریزی ریس برای پروژه‌ی پیش رو
  • - the RACE planning and its execution
  • - برنامه‌ریزی ریس و کاربست آن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت RACE planning

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «RACE planning» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/race-planning

لغات نزدیک RACE planning

پیشنهاد بهبود معانی