فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Raja

آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

همچنین به این شکل نیز نوشته می‌شود: rajah

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  راجه (عنوان و لقبی سانسکریتی است برای «امیر» یا «پادشاه» یا «فرمانروا»)
  • - The raja's daughter was known for her beauty and grace.
  • - دختر راجه به زیبایی و ظرافت معروف بود.
  • - The rajah held a grand feast in his palace.
  • - راجه جشن بزرگی را در کاخ خود برگزار کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد raja

 1. noun A prince or king in India
  Synonyms: rajah
 2. noun Type genus of the family Rajidae
  Synonyms: genus Raja

ارجاع به لغت raja

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «raja» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/raja

لغات نزدیک raja

پیشنهاد بهبود معانی