Smell A Rat

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    مشکوک شدن، (به حیله یا توطئه و غیره) پی‌بردن
  • Idiom
    (عامیانه) به عیب یا اشکال یا نابه‌سامانی پی‌بردن، مشکوک شدن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک smell a rat

پیشنهاد و بهبود معانی