فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Take It Out In

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • phrasal verb
    غرامت گرفتن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد take it out in

  1. phrasal verb Accept as payment

ارجاع به لغت take it out in

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «take it out in» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/take-it-out-in

لغات نزدیک take it out in

پیشنهاد بهبود معانی