بمجرد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بمحض، فورا
  • فونتیک فارسی

    bemojarrad
  • قید
    as soon as, promptly, upon
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک بمجرد

پیشنهاد و بهبود معانی