بیضتین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    beyzateyn
  • testicle, egg
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک بیضتین

پیشنهاد و بهبود معانی