صلیب کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to crucify, L. to hang
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صلیب کردن

پیشنهاد و بهبود معانی