صلیبی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    salibi
  • cruciform
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صلیبی

پیشنهاد و بهبود معانی