صمغ کامبوجی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • gamboge
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صمغ کامبوجی

پیشنهاد و بهبود معانی