صوم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sõm
  • fast(ing)
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صوم

لغات نزدیک صوم

پیشنهاد و بهبود معانی