ضخیم الجلد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • pachydermatous,

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ضخیم الجلد