غار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مغار، حفره
 • فونتیک فارسی

  ghaar
 • اسم
  cave, cavern, den, grotto
  • - معتکف پیری که در غار زندگی می‌کرد و شب و روز عبادت می‌نمود.

  • - The old hermit who lived in a cave and prayed day and night.
  • - انسان‌های آغازین در غار زندگی می‌کردند.

  • - Primitive humans lived in caves.
 • برگ بو
 • فونتیک فارسی

  ghaar
 • اسم
  گیاه‌شناسی bay, bay tree, sweet, laurel
  • - غار حیاط سایه‌ای دلپذیر برای استراحت پدید آورده بود.

  • - The bay tree in the front yard provided a nice shady spot to rest.
  • - عطر خوش برگ بو

  • - fragrant scent of bay
 • زمین‌شناسی pothole

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غار