ماه گرفتگی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • خسوف
 • فونتیک فارسی

  maahgereftegi
 • اسم
  نجوم lunar eclipse, eclipse (of the moon)
  • - ماه‌گرفتگی نیم‌سایه‌ای

  • - penumbral lunar eclipse
  • - ماه‌گرفتگی زمانی اتفاق می‌افتد که سایه‌ی زمین روی ماه بیفتد.

  • - Lunar eclipse occur when the earth's shadow fall on the moon.
  • - گزارش شده است که فردا عصر ماه‌گرفتگی رخ می‌دهد.

  • - It was reported that there would be a lunar eclipse tomorrow evening.
 • لکه‌ی سرخ یا قهوه‌ای رنگ در پوست
 • فونتیک فارسی

  maahgereftegi
 • اسم
  birthmark, strawberry mark
  • - یک ماه‌گرفتگی قرمز روی صورتش دارد.

  • - She has a red birthmark on her face.
  • - پلیس دختر را از ماه‌گرفتگی پایش تشخیص داد.

  • - The police identified the girl from a birthmark on her leg.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ماه گرفتگی

لغات نزدیک ماه گرفتگی

پیشنهاد و بهبود معانی