متنفر بودن از به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بسیار
  • abominate, detest
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک متنفر بودن از

پیشنهاد و بهبود معانی