محاسن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • حسن‌ها
 • فونتیک فارسی

  mahaasen
 • اسم جمع
  virtues, good characteristics
  • - محاسن مهربانی و بخشش می‌توانند تاثیر عمیقی بر اطرافیانمان داشته باشند.

  • - The virtues of kindness and generosity can have a profound impact on those around us.
  • - او از محاسن زیادی برخوردار بود.

  • - She possessed many virtues.
 • ریش
 • فونتیک فارسی

  mahaasen
 • اسم
  ادبی beard
  • - محاسن بلند و خاکستری پیرمرد به سینه‌اش رسیده بود.

  • - The old man's long grey beard reached down to his chest.
  • - آرایشگر محاسن مشتری را با دقت اصلاح کرد.

  • - The barber carefully trimmed the customer's beard.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد محاسن

پیشنهاد و بهبود معانی