محتشم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • باشکوه، مهتر
 • فونتیک فارسی

  mohtasham
 • صفت
  magnificent, pompous, glorious, lofty
  • - سبک نوشتاری محتشم نویسنده آنقدر پرمایه بود که کتابش را غیرقابل‌خواندن می‌کرد.

  • - The author’s pompous writing style was so dense that it made the book almost unreadable.
  • - تیم برنده پیروزی محتشم خود را جشن گرفت.

  • - The victorious team celebrated their glorious win.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد محتشم

لغات نزدیک محتشم

پیشنهاد و بهبود معانی