مصدق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • تصدیق‌شده
 • فونتیک فارسی

  mosaddagh
 • صفت
  certified
  • - مدرک مصدق گواهی بر شایستگی‌ها و قابلیت‌های شماست.

  • - The certified document is proof of your qualifications and capabilities.
  • - برنامه‌های آموزشی مصدق

  • - certified training programs
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مصدق

پیشنهاد و بهبود معانی