مقولات وضعی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • منطق
  • modality
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مقولات وضعی

پیشنهاد و بهبود معانی