مقوله دستوری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • دستور زبان part of speech
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مقوله دستوری

پیشنهاد و بهبود معانی