مقیاس خطی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • ریاضی scale
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مقیاس خطی

پیشنهاد و بهبود معانی