مقیاس مرکاتور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • نقشه نگاری
  • Mercator projection
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مقیاس مرکاتور

پیشنهاد و بهبود معانی