منبع در آمد سرشار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه gold mine
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک منبع در آمد سرشار

پیشنهاد و بهبود معانی